Garantivillkor

1. Eftermarknadsserviceprotokoll

Garanti: Alla produkter som erbjuds i ElegaTrend från BigBuy- katalogen har 1 års garanti enligt europeisk lag som endast täcker eventuella tillverkningsfel som produkten kan ha.

  • ElegaTrend kommer inte att acceptera någon leverans utan föregående tillstånd, från kundservicen.
  • När produktdefekten har bekräftats av ASS kommer en återbetalning att göras till kunden.
  • Om produkten som presenteras som defekt inte har några verkliga defekter kommer ElegaTrend att meddela Custimer att ingen återbetalning kommer att ges. Detta meddelande kommer att förbli lagrat i 3 dagar i väntan på bekräftelse från kunden om de vill ta tillbaka produkten, när betalning av motsvarande porto har gjorts, eller om de vill avstå från den. Efter denna tidsperiod kommer kunden att förlora rätten till eventuella krav.
  • Garantin blir automatiskt ogiltig i följande fall:

- När det finns förlust eller förfalskning av någon av tillverkarens kontrolletiketter och/eller av distributionskedjans mellanhänder och/eller ElegaTrend.

- När orsaken till skadan eller felet beror på felaktig användning, underlåtenhet att följa instruktionerna i den medföljande manualen, olyckor, olämplig användning, stötar, brott, olyckor eller haverier orsakade av andra orsaker som inte kan hänföras till normala användningsförhållanden.

- När reparationer utförs på grund av bristande underhåll, justering, besiktning och rengöring.

- Vid användning i olämpliga miljöer (dvs dammiga, utsatta för direkt solljus, vibrationer, extrema temperaturer [under 5ºC och över 40ºC), extrem luftfuktighet [under 10% och över 95%] och när du använder eluttag utan jordning, eller utan skydd mot elektriska överspänningar).

- När den installerade programvaran används på ett olämpligt sätt eller olaglig programvara används.

- När skada orsakas till följd av ett virus eller dataangrepp.

– När den befintliga livscykeln är kortare än den fastställda garantin.

Klagomål:

- Försändelser: slutkunden har 48 timmar på sig att rapportera eventuella incidenter till distributören.

2. Hur ska du gå tillväga när du tar emot en försändelse?

Alla våra varor lämnar lagret med förpackningen i perfekt skick.

Det första du bör göra är att kontrollera att antalet mottagna paket stämmer överens med de skickade. För det andra, inspektera varje förpackning utvändigt med stor noggrannhet för att se om det finns några tecken på att det har blivit träffat eller misshandlat, såsom stötar, bucklor, hål, lådor i dåligt skick, kurirförseglingar eller tecken som kan leda till misstanke om att varorna kan vara skadade. Det är obligatoriskt att lämna lapp och underskrift på kurirens följesedel, antingen på papper eller digital support (PDA), "PAKET SYNLIGT SKADAD" om dessa skyltar finns. Att inte signera ett paket som SYNLIGT SKADAT och sedan presentera bilder som visar synliga skador på det innebär att incidenten automatiskt avvisas.

Vid behov måste du kontakta oss för att öppna en eftermarknadsförfrågan inom 48 timmar från leveransen.

3. Vad kan jag göra vid en incident? (Bruten under transport, fel produkt, vissa produkter saknas, delar saknas)

Kunden har upp till 48 timmar på sig från mottagandet av sin beställning på sig att kontakta oss för att öppna en incident via länken Kontakta oss. Efter denna period kan vi inte längre göra anspråk på transportförsäkring och vårt system tillåter dig inte att öppna incidenten.

  • Order not Received , för förfrågningar om försändelser som ännu inte har mottagits eller för försändelser där du inte fått alla skickade paket (delkvittot).
  • Order Mottagen , för att rapportera incidenter efter att ha mottagit alla paket i din beställning. Du måste tillhandahålla alla nödvändiga dokument som begärts. Att skicka felaktiga eller felaktiga dokument, eller att inte skicka dem, kommer att ogiltigförklara möjligheten för alla anspråk och kommer att resultera i att incidenten avbryts.

Som säljare måste du göra de preliminära förfrågningarna med din kund och få all information som krävs för att kunna slutföra händelsen korrekt. Du hittar all information som efterfrågas i packlistan som bifogas i alla våra försändelser.

Du måste ge en tydlig förklaring med så detaljerad information som möjligt i fältet Kommentarer. Du måste också lägga till de begärda bilderna av föremålet för anspråket i bilagorna.